Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris AURA skatē ieguva 44.22 punktus un tas ir lieliski!